1. Jakie koncepcje wschodnich granic państwa Polskiego reprezentowali :
Roman Dmowski i Józef Piłsudzki ? I jakie były ich założenia ?
2 . Co mówi Ci określenie ' orlęta Lwowskie ' ? Oceń postawę młodych polaków w walce o Lwów w 1918r.
3. Jaki był początek wojny polsko-bolszewickiej ? .
4. Co to był Cud nad Wisłą ?
5. Omów postanowienia traktatu ryskiego .

Proszę jak najszybciej ! .

1

Odpowiedzi

2009-11-01T17:16:13+01:00
Roman Dmowski - uważał Niemcy za głównego wroga. chciał stworzyć autonomiczne państwo polskie z ziem 3 zaborców pod berłem carskim w zamian za opowiedzenie się w konflikcie po stronie Rosji.
Piłsudski - budowa państwa w oparciu o Austro-Węgry
główny przeciwnik to Rosja. jego koncepcją było stworzenie monarchii trialistycznej.

Orlęta Lwoskie to młodzież walcząca w walkach we LWowie od 1 listopada 1918r. młodzi ludzie poświęcali swe życie za ojczyznę.

Rosja rozpoczęła czerwony marz na zachód. Piłsudski tworzy federację z Litwą Białorusią i Ukrainą. Tworzy on wał oddzielający europę od zalewu komunizmu w lutym 1919 polskie wojska rozpoczęły walki na terenie Białorusi, po początkowych wygranych i zdobyciu ziem Polska ostatecznie przegrywa bitwę.

Cud nad wisłą inaczej bitwa warszawska (13-25 sierpień 1920) to ofensywa z nad rzeki Wieprz dowodzona przez Piłsudskiego. 18 największa bitwa w dziejach świata. Polacy obronili w niej warszawę

Traktat Ryski - 18 marca 1921.
-ustanowienie granicy ryskiej
- równe prawa dla mniejszości politycznych i narodowch
- amnestia więźniów politycznych
- Rosja i Ukraina radziecka muszą zwrócić Polsce zbiory muzealne zabrane po 1773 r.
- Rosja musi wypłacić polakom 30 mln. rubli w złocie oraz urządzenia przemysłowe i kolejowe o wartości 29 mln rubli