Zad.1
Wyjaśnij , w jaki sposób władca Państwa Wielkomorawskiego uzasadnij swoją prośbę o przysłanie misjonarzy.

Zad.2
Opisz przygotowania Cyryla i Metodego do wyprawy na Słowiańszczyznie .

pomuszcie mi z tymi zadaniami plis dam naj mam to zadanie na jutro ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-31T14:58:40+02:00
I
Władcą państwa wielkomorawskiego był książę Rościsław.W roku 863 zwrócił się do cesarza bizantyjskiego z prośba o przysłanie misjonarzy w celu zaprowadzenia w kraju chrześcijaństwa.Nie chciał on otrzymać chrztu z rąk Niemcow ponieważ w ten sposób uzależnil by się od sąsiadów.I w ten sposób na Morawy trafił Konstantyn zwany Cyrylem i Metody.

II
Przygotowania Cyryla i Metodego rozpoczęły się od wprowadzenia do liturgi języka słowiańskiego /zamiast greki i łaciny /.Dzięki temu Słowianie szybko poznawali nową wiarę a wielu decydowało się na jej przyjęcie.Cyryl i Metody opracowali głagolicę ,która była pierwszym alfabetem do zapisu dzwięków występujących w mowie Słowian.To Bóg miał objawic Cyrylowi pismo Słowian.Tak przygotowani ruszyli do Moraw by nauczać tam chrześcijanstwa.
114 4 114