1.Oblicz w paskalach ciśnienie cegły o masię 3 kg na powierzchni jej styku z podłożem tj. na powierzchni 60 cm2.
2.Oblicz masę 250 dm3 nafty. Gęstość nafty wynosi 810 kg/m3.
3.Jedną szklankę napełniono oliwą o gęstośći 0,92 g/cm3, a drugą szklankę wodą o gęstości 1 g/cm3. Oblicz ile razy masa szklanki wody jest większa od masy szklanki oliwy.
Ps. To na jutro :)
Z góry dzięki!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T17:24:21+01:00
1. m=3kg, s=60cm²=0,006m², g=10m/s²
p(ciśnienie) = Fg/s = mg/s = 5000 [Pa]

2. V= 250dm³ =0,25m³, gest = 810 kg/m³
gest=m/V =>m=gest*V
m=810 kg/m³*0,25m³=202,5 kg

3.V1=V2=V, gest1=0,92 g/cm³, gest2=1 g/cm³

m2(masa wody)/m1(masa oliwy) = gest2*V/gest1*V = 1 g/cm³*V/gest1=0,92 g/cm³*V ≈ 1.09 raza
6 3 6