Zad 1.
Czy przypuszczenie że organizmy zajmują stałe poziomy troficzne jest słuszne?? Do uzasadnienia swego sądu możesz wykorzystać podany niżej przykład.

Sikora bogatka która odżywia sie nasionami słonecznika znajduje sie na drugim poziomie pokarmowym. krogulec który zjada siokore jest na trzecim poziomie. Jednak głównym pożywieniem sikory są larwy owadów.

zad2.
a) wymień procesy w wyniku których do atmosfery jest uwalniany dwutlenek węgla.
b) Wymień proces który powoduje ubytek dwutlenku węgla z atmosfery.
c) Wyjaśnij rolę destruentów w obiegu węgla w przyrodzie.

Bardzo Pilne , proszę bardzo o odpowiedż. :D
daje naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T22:04:49+02:00
Ad.1. Nie, ponieważ sikora bogatka jest jednocześnie konsumentem I rzędu (roślinożerca - jeżeli zjada nasiona słonecznika) i konsumentem II rzędu (jeśli zjada larwy owadów, które są roślinożerne)

Ad. 2. a) rozkład martwej materii przez destruentów, spalanie węgla, ropy, drewna, oddychanie.

b) fotosynteza

c) destruenci rozkładają martwą materię organiczną (w ten sposób uwalniają CO2 do atmosfery)

Proszę o naj^^