Uczeń przygotował 20-procentowy roztwór wodny soli kuchennej i rozlał go do trzech zlewek po 250g w każdej.
a) Do pierwszej zlewki dolał 100g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
b) Do drugiej zlewki dosypał 12g soli. Oblicz, jak zmieniło sie stężenie procentowe roztworu i ile ono wynosi.
c) Z trzeciej zlewki odparował 50g wody. Obilicz, jakie stężenie procentowe ma roztwór po odparowaniu.
Z góry dziękuję za pomoc.:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T18:03:12+01:00
Najpierw liczymy ze wzoru mase substancji (ms)

Cp= ms/mr x100%
czyli :
ms=mrCp/100%
mr=250 g ; Cp= 20%
ms=250x20/100=50g
Czyli juz mamy wszystko :P
1) 100g wody czyli: ms=50g, mr= 250+100=350g Cp=?
Cp=50x100/350≈14,3
2)ms=12+50=62g , mr=12+250=262g Cp=?
Cp=62x100/262≈23,7%
3)ms-50g. mr=250-50=200, Cp=?
Cp=50x100/200=25%
All =)
4 1 4