Uzupełnij tabelę wpisując do niej podane wyrażenia okreslające metody represji okupantów na ziemiach polskich po klęsce wrześniowej. Pamiętaj, że niektóre z określeń powinny się znaleść w obu rubrykach.

łapanki uliczne, nacjonalizacja majątków ziemskich, fabryk i banków, walka z Kościołem, zakładanie obozów koncrentracyjnych, wywózki do gułagów, przymusowe roboty, likwidacja wyższych uczelni i szkół średnich, przymusowa zmiana obywatelstwa, przesiedlenia, organizacje gett dla ludności pochodzenia żydowskiego, likwidacja inteligencji.


ZSRR Niemcy
Jedne do ZSRR i jedne do NIemiec. Błagam potrzebne na dzisiaj!

1

Odpowiedzi

2010-03-30T20:37:21+02:00
Niemcy
organizacje gett dla ludności pochodzenia żydowskiego
likwidacja wyższych uczelni i szkół średnich
przymusowe roboty
likwidacja inteligencji.
przesiedlenia
nacjonalizacja majątków ziemskich fabryk i banków
zakładanie obozów koncrentracyjnych
łapanki uliczne
wywózki do gułagów
ZSRR

przymusowa zmiana obywatelstwa
walka z Kościołem
RESZTA TO SAMO CO SZFABY TYLKO BEZ organizacje gett dla ludności pochodzenia żydowskiego