Odpowiedzi

2009-11-01T17:51:13+01:00
1.Wychowanie spartańskie – system wychowawczy, obowiązujący w Sparcie wg tradycji, od czasów Likurga. Podlegały mu formalnie przede wszystkim dzieci płci męskiej w wieku od 7 do 20 lat, czyli w okresie agoge. Ponieważ w Sparcie praktycznie nie było czegoś, co dziś nazwalibyśmy życiem prywatnym, wychowanie spartańskie trwało przez całe życie. Kolejne jego etapy, jedynie przygotowywały do pełnienia nowych funkcji w państwie i zawsze był ktoś stojący wyżej, kto obserwował, kontrolował lub nakazywał. Przepisy państwowe oraz obyczaje regulowały każdy szczegół życia i za każde odstępstwo wymierzały surowe kary. Mówiąc o wychowaniu spartańskim, zwykle pomija się ten jego aspekt, mając jedynie na myśli olbrzymi patriotyzm i poświęcenie dla własnego państwa, współobywateli oraz skuteczność i bohaterstwo w boju.


2.Attyka[Ateny]:
System rządzenia oparty na Demos Kratos[władza ludu] wypracowany przez Drakona,Solona,Klejsenesa,Peryklesa.Decydujący głos należał do Zgromadzenia Ludowego[wszyscy pełnoprawni mężczyźni]które zbierało się na agorze gdzie przemawiał demagog i podejmowano decyzje poprzez głosowanie.W Atenach funkcjonował również sąd skorupkowy.

Lakonia[Sparta]
Cywilizacja powstała w efekcie podboju przez Spartan miejscowej ludności,charakteryzująca się surowymi zasadami[tzw.wychowanie spartańskie] i militarnym wychowaniem.Spartą rządziło zawsze 2 króli wybieranych spośród samych Spartan,nigdy nie dochodziło do mieszania się Spartan z podbitą ludnością
21 2 21