Podaj nazwy opisanych surowców eneretycznych .

a). Jest odmianą węgla kopalnego. Zawiera około 60 % pierwiasta węgla. Powstaje z gnijących szczątek roślinnych. Występuje często na dnie bagien. Jest wykorzystywany jako opał, nawóz i minerał ilozacyjny.

b). Jest czarną, stałą, porowiątą substancją. Powstaje w procesie suchej destylacji węgla kamiennego. Stosuje się ja w hutnictwie oraz jako opał do ogrzewania.

c). Jest gęstą, ciemną, mazistą substancją pozostałą po destylacji ropy naftowej w temperaturze 400 stopni C. Używa się jej do produkcji smarów, parafiny i asfaltu.

d). Jest naturalną gazową mieszaniną węglowodrów, głównie metanu, z domieszkami azotu, siarkowodou. Jest wykorzystywany w kuchenkach gazowych.

z góry dziękuje . ; )))

1

Odpowiedzi

2010-03-30T20:42:39+02:00
A)Węgiel brunatny
b)Koks
c)mazut
d)gaz ziemnny
1 5 1