Odpowiedzi

2009-11-01T17:36:19+01:00
1. rozstrzygnięcie kwestii terytorialnych (m.in. ustalenie granic państw pokonanych i
nowo powstałych).
2 rozstrzygnięcie kwestii ekonomicznych (m.in. wysokość i podział odszkodowań wojennych).
3. pozostałe problemy (m. in. zapewnienie pokoju, czy bezpieczeństwa mniejszościom
narodowym).
4 4 4
2009-11-01T17:44:22+01:00
- System wersalski to wszystkie porozumienia, traktaty pokojowe między państwami centralnymi a ententą oraz umowy graniczne kończące 1 Wojnę Światową .
- Granice starano się wytoczyć, ale często nowe granice były powodem ostrych sporów i pretensji.
- Mocarstwa zachodnie zmusiły nowo powstałe państwa do podpisania małego traktatu wersalskiego. Gdyż w ten sposób chciano zapobiec wybuchom nacjonalizmu.
- Niemcy, Rosja, Włochy robili wszystko aby obalić system wersalski.
- Zasady jego były rozstrzygane przez różne komisje, aż do roku 1992. Na konferencji w Waszyngtonie [listopad 1921 - luty 1922 r]
doszło do regulacji tego systemu.
4 5 4