Zaplanuj działania dzieki którym w dowolny sposób scharakteryzujesz ustrój demokratyczny odpowiec jak zmieniła się forma rządów na przestrzeni wieków oraz czym rózni się demokracja współczesna od antycznej

błagam o szybkom odp to na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T13:40:09+02:00
WaŜne jest równieŜ, aby działania te wykonywane były w sposób planowy a ...... wyzwań i perspektyw” Uwagi końcowe W ramach koncepcji Teorii Przestrzeni Dyskursu ...... Uczący się znajdą tu równieŜ krótkie utwory sceniczne, dzięki którym ..... podczas gdy ustroje demokratyczne przeŜywają kryzys
5 1 5