Chłopiec o masie 60 kg, biegnąc z prędkością 5 metrów na sekundę, wyskoczył do stającej na wodzie łódki o masie 40 kg. Z jaką prędkością odpłynie od brzegu łódka z chłopcem?


Proszę o wypisanie Danych, Szukane,Obliczenia, i Odpowiedz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T22:07:14+02:00
Dane:
v₁=5 m/s
m₁=60kg
v₂= 0 m/s
m₂= 40 kg

Szukane:
v₂= ?

Obliczenia:
(chłopiec)
v₁= 5m/s
m₁= 60kg
p₁=m₁*v₁

(łódka)
m²=40kg
v²=0m/s
p²=m²*v²=0

(chłopiec na łódce)
m₁=60kg
p₁'+p₂'

p₁'=m₁*v₂=m₂*v₂

p₁+p₂=p₁+p₂
m₁*v₁+m₂*v₂=m₁*v₂+m₂*v₂
m₁*v₁=v₂*(m₂+m₁) |:m₁+m₂

m₁*v₁
______ =v₂
m₁+m₂
60kg*5m/s 300 m/s
v₂=_________ = _______ = 3m/s
60kg+40kg 100kg
Odp: Łódka z chłopcem odpłynie z brzegu z prędkością 3 m/s