Odpowiedzi

2010-03-30T20:41:16+02:00
Bóg to osoba w każdej religi uznawana za najwarzniejszą osobę. Chrzęścijanie wierzą żę dzięki niemu jest życie na Ziemi. Wkońcu to Bóg stworzył świat.
2010-03-30T20:41:42+02:00
Bóg zarówno w pojęciu katolickim, prawosławnym, jak i w głównych nurtach protestantyzmu stanowi jedność w trzech osobach (Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty), przy czym każda z tych osób jest pełnią Boga, tym samym Bogiem, który jest jeden. Również rastafarianizm zna Trójcę Świętą. Wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, narodzonego z kobiety (człowieka), zbawiciela oraz mesjasza jest uważana za cechę wyróżniającą chrześcijaństwo spośród innych religii. Niektóre wyznania chrześcijańskie posiadają odrębne poglądy na istotę Boga (m.in. antytrynitaryzm). Teologiczne korzenie chrześcijaństwa, w tym koncepcja Boga, tkwią w judaizmie. Wewnątrz chrześcijaństwa, w ramach różnych wyznań, istnieją pewne różnice w postrzeganiu Boga i jego relacji z ludźmi. Z powodu wiary w Trójcę Świętą chrześcijaństwo nie jest uznawane przez muzułmanów za religię monoteistyczną
1 5 1
2010-03-30T20:58:15+02:00
Pan Bóg jest dla mnie doskonałą istotą dobrą dla człowieka. Jest On sprawiedliwy i wyrozumiały w stosunku do nas – ludzi. Stanowi On dla nas oparcie w trudnej podróży przez nasze życie.

Czując Jego nieustanną troskę o mnie i znajdując się pod Jego opieką staję się silniejszy w swej wierze, umacniam się w niej, pogłębiam ją. Z Panem mogę dzielić się zarówno swymi troskami jak i radościami. Wiem, że On zawsze mnie wysłucha. Sprawia to, iż noszę w sercu obraz Pana Boga dobrego, sprawiedliwego. Widzę w Nim sędziego i opiekuna, wiarę i potęgę w wierze, drogę i Jezusa Chrystusa, który mnie przez nią prowadzi.