1) wysokość trójkąta równoramiennego poprowadzona do podstawy ma długość 6 . Jaki obwód ma ten trójkąt, jeśli jego pole jest równe 16??

2) W okręgu o promieniu 8 poprowadzono cięciwę. Jaką długość ma ta cięciwa jeśli jej odległość od środka okręgu wynosi 6??

1

Odpowiedzi

2010-03-31T12:06:44+02:00
Zad.1
16=a*6/2 /*2
32=6a/:6
5,33=a
a≈5

2,5²+6²=x²
6,25+36=x²
42,25=x²
6,5=x

Obw=6,5+6,5+5=18cm

zad.2
x-pół cięciwy

x²+6²=8²
x²+36=64
x²=64-36
x²=28
x=√28
x=2√7

cięciwa ma długosc 4√7