Choose the correct alternatives.

1.Bill promised to help / helping me with my homework.
2.Karen hopes to be / being a scientist one day.
3.Julie is frightened of to travel / traveling bu plane.
4.Robbie wanted to make/ making lunch, but he made a mess instead!
5.The teacher suggested to go / going on a school trip to the space museum.

+ przetłumaczyć ;)

2

Odpowiedzi

2009-11-01T17:19:04+01:00
1.Bill promised to help me with my homework.
2.Karen hopes to be a scientist one day.
3.Julie is frightened of traveling bu plane.
4.Robbie wanted to make lunch, but he made a mess instead!
5.The teacher suggested to go on a school trip to the space museum.
2009-11-01T17:23:26+01:00
1.Bill obiecał pomóc mi w mojej pracy domowej.
2.Keren pragnie zostać naukowcem w jeden dzień.
3.Julia boi sie podróżować samolotem.
4.Robbie chciał zrobić obiad,ale nabałaganił .
5.Wychowawca zaproponował iść na szkolną wycieczkę do muzeum.
Nie jestem pewna czy o to Ci chodziło,jak coś nie tak to daj znać?