Prosye yrobicie mi o
roypisycie to tak jak tryeba ja
jedna cywarta dodac do jedna usma ile to jest....
jedna tryecia dodax do jednej syustej ile to bendyie...
tryz cwarte dodac piec syesnastzch..
cyterz siudme doac tryz cyternaste..
j edna cywarta dodac jedna piatom..
tryz dyiesietne dodac dwie dwudyieste piate..
siedem usmzch dodac doosiem dyiewiatzch
yad2
1 jedna cywarta dodac do 2i piec syustzch
7

2

Odpowiedzi

2010-03-30T20:53:49+02:00
1/4 + 1/8 = 2/8 + 1/8 = 3/8 (trzy ósme)
1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2 (jedna druga)
3/4 + 5/16 = 12/16 + 5/16 = 17/16 = 1 i 1/16 ( jeden i jedna szesnasta)
4/7 + 3/14 = 8/14 + 3/14 = 11/14 ( jedenascie czternastych)
1/4 + 1/5 = 5/20 + 4/20 = 9/20 ( dziewiec dwudziestych)
0,3 + 2,25 = 5,27 (pięc i 27 setnych)
7/8 + 8/9 = 63/72 + 64/72 = 127/72 = 1 i 55/72 ( jedna i 55 siedemdziesiątych drugich)

1 i 1/4 + 2 i 5/6 = 5/4 + 17/6 = 15/12 + 34/12 = 49/12 = 4 i 1/12 (12 i jedna dwunasta)

2010-03-30T21:10:31+02:00
Jedna czwarta + jedna ósma = dwie ósme + jedna ósma = trzy ósme

jedna trzecia + jedna szósta = dwie szóste + jedna szósta = trzy szóste

trzy czwarte + pięć szesnastych = dwanaście szesnastych + pięć szesnastych = siedemnaście szesnastych = jedna cała i jedna szesnasta

cztery siódme + trzy czternaście = osiem czternastych + trzy czternaste = jedenaście czternastych

jedna czwarta + jedna piąta = pięć dwudziestych + cztery dwudzieste = dziewięć dwudziestych

trzy dziesiąte + dwie dwudzieste piąte = piętnaście pięćdziesiątych + cztery pięćdziesiąte = dziewiętnaście pięćdziesiątych

siedem ósmych + osiem dziewiątych =

jedna czwarta + pięć ósmych = dwie ósme + pięć ósmych = siedem ósmych