Zdefiniuj proces utlenianiai redukcji w następujących rownaniach, oblicz stopnie utleniania pierwiastkow, wskaz utleniacz i reduktor dobierz wspolczynniki1. Bi+S->Bi2S3 ,2/. Mg+CO2->MgO+C 3/. Hg+HNO3->Hg[NO3]2+NO2+H2O 4/ Cu+H2SO4->CuSO4+SO2+H2O 5/ SiO2+H2->Si+H2O. ZAD 2/POJĘCIE roztworow,podzial roztworow wlasciwosci roztworow...

1

Odpowiedzi

2010-03-31T17:00:45+02:00
Utlenianie - proces, w którym następuje podwyższenie st utl, oddanie elektronów.
Redukcja - proces, w którym następuje obniżenie st utl, przyłączenie e-.

1. Bi (na 0 st utl) +S (na 0 st utl) -> Bi2 (na III st utl) S3 (na -II st utl)

Bi(0) - 3e- -> Bi(III) / *2 - utlenianie
S(0) + 2e- -> S(-II) / *3 - redukcja

2Bi(0) - 6e- -> 2Bi(III)
3S(0) + 6e- -> 3S(-II)

utleniacz: S
reduktor:Bi

2Bi + 3S -> Bi2S3

2. Mg (0st utl) + C (IV st utl) O2 (-II st utl) -> Mg (II st utl) O (-II st utl) + C (0st utl)

Mg(0) - 2e- -> Mg(II) / *2
C(IV) + 4e- -> C(0)

2Mg(0) - 4e- -> 2Mg(II) - utlenianie
C(IV) + 4e- -> C(0) - redukcja

utleniacz: CO2
reduktor: Mg

2Mg +CO2 -> 2MgO + C

3. Hg (0st utl) + H(I)N(V)O3(-II) -> Hg(II) (N(V)O3(-II)) + N(IV)O2(-II) + H2(I)O(-II)

Hg (0) - 2e- -> Hg (II)
N + 1e- -> N(IV) / *2

Hg (0) - 2e- -> Hg (II) - utlenianie
2N + 2e- -> 2N(IV) - redukcja

utleniacz: HNO3
reduktor: Hg

Hg + 4HNO3 -> Hg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

4. Cu(0) + H2(I)S(VI)O4(-II) -> Cu(II)S(VI)O4(-II) + S(IV)O2(-II) +H2(I)O(-II)

Cu(0) - 2e- -> Cu(II) - utlenianie
S(VI) + 2e- -> S(IV) - redukcja

utleniacz: H2SO4
reduktor: Cu

Cu + 2H2SO4 -> CuSO4 + SO2 + 2H2O

5. Si(IV)O2(-II) + H2(0) -> Si(0) + H2(I)0(-II)

Si(IV) + 4e- -> Si(0)
H2(0) - 2e- -> 2H(I) / *2

Si(IV) + 4e- -> Si(0) - redukcja
2H2(0) - 4e- -> 4H(I) - utlenianie

utleniacz: Si
reduktor: H2

SiO2 + 2H2 -> Si + 2H2O


2 Roztwór - mieszanina dwóch lub więcej zw. chem.
Podział:
a) gazowe
b) ciekłe
c) stałe