1.Określ dokładnie formy osobowe , a nazwi nieosobowe formy czasownika .
wracam-
przyjdź-
napisali by-
przyjdziesz-
pracować-
naprawiono-
wykuto-
biegać-
liczyć-
zbito-napisano-

2.Nazwi części mowy w podanym zdaniu.

Gwałtowna wichura wyrządziła wiele szkód w lesie i na łące

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:16:02+02:00
Wracam - os.1 , tryb orzekający , l. poj , cz . teraż . p . ndk
przyjdź - os.2 , tryb rozkazujący , l.poj
napisaliby - os.3 , tryb przypuszczający , l . mn . p. ndk
przyjdziesz - os.2 , l. poj. , tryb orzekający , p. dk
pracować - bezokolicznik
naprawiono - bezokolcznik
wykuto- bezokolcznik
biegać- bezokolcznik
liczyć- bezokolcznik
zbito- bezokolcznik
napisano- bezokolcznik

gwałtowna - przymiotnik
wichura - rzeczownik
wyrządziła - czasownik
wiele - -
szkód - rzeczownik
w - przysłówek
lesie - rzeczownik
i - spójnik
na - przysłówek
łące - rzeczownik

wydaje mi się że tak
3 4 3
  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T22:13:10+02:00
Wracam-forma osobowa (os.1, l.poj. , cz. teraźniejszy , tryb oznajmujący = orzekający , aspekt niedokonany)

przyjdź-forma osobowa (os.2, l.poj. , cz.- , tryb rozkazujący , aspekt dokonany)

napisali by-forma osobowa (os.3, l.mn. , cz. - , tryb przypuszczający)

przyjdziesz-forma osobowa (os.2, l.poj. , cz. przyszły , tryb oznajmujący = orzekający , aspekt dokonany)


pracować-forma nieosobowa (bezokolicznik)

naprawiono-forma nieosobowa zakończona na -no

wykuto-forma nieosobowa zakończona na -to

biegać-forma nieosobowa (bezokolicznik)

liczyć-forma nieosobowa (bezokolicznik)

zbito-napisano-forma nieosobowa zakończona na -to
_________________________________________________________________

Gwałtowna wichura wyrządziła wiele szkód w lesie i na łące.

Gwałtowna - przymiotnik
wichura - rzeczownik
wyrządziła - czasownik
wiele - liczebnik
szkód - rzeczownik
w - przyimek
lesie - rzeczownik
i - spójnik
na - chyba przyimek
łące - rzeczownik
1 5 1