Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T23:07:46+02:00
1.

1.BaO+N₂O₅->Ba(NO₃)₂
2.nie zachodzi
3.2H₃PO₄+3CaSO₄->3H₂SO₄+Ca₃(PO₄)₂
4.nie zachodzi
5.nie zachodzi
6.wiedza przekraczająca 1 liceum
7.HCl₄+CaCl₂->HCL+Ca(Cl₄)₂
8.nie zachodzi

2.

1.SrO+2SO₃->Sr(SO₄)₂
2.nie zachodzi
3.H₂CO₃+Mg(ClO₄)₂->2HClO₄+MgCO₃
4.nie zachodzi
5.nie zachodzi
6.Ca(OH)₂+N₂O₃->Ca(NO₂)₂+H₂O
7.H₂SO₄+K₂S->H₂S+K₂SO₄