1. Oceń, czy wszystkie poniższe wypowiedzi mogą być prawdziwe.
a) Powierzchnia klasy szkolnej jest nie większa niż 40 000 cm2.
b) Masa długopisu jest większa niż 450 000 mg.
c) Transmisja meczu piłkarskiego w telewizji trwała około 90 000 s.
d) Pojemność jednej szklanki to około 0,0002 m3.
e) Średnia prędkość marszu po równnym terenie wynosi około 5/3 m/s .

2. Jaka to jednostka pola, której setna część jest sto razy większa od 100 mm2?

3. Powierzchnia jeziora Gopoło jest równa 2180 ha. Jaką powierzchnię będzie miało to jezioro na mapie wykonanej w skali 1 : 300 000?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T17:52:51+01:00
Z.1
a)fałszywe ( 200cm *200cm) =40 000cm^2 - za mało
b) fałszywe ( 450 000g =450 kg -nawet słynny długopis Wałęsy
nie był taki ciężki)
c)Fałszywe ( 2h =2 *60*60 s =2*3600s =7 200s)
d) tak
c)tak ( 6km/h)
z.2
1 m^2
1m^2 =1000mm*1000mm=1 000 000mm^2
0,01 m^2 =10 000 mm^2 =100*100mm^2
z.3
300 000 * 300 000 =90 000 000 000
2180 ha =21 800 000 m^2 =218 000 000 000 cm^2
218 000 000 000 cm^2 : 90 000 000 000 =218cm^2 :90= 2,42cm^2
Jezioro Goplo na tej mapie będzie miało powierzchnię
2,42cm^2

6 4 6