POMOCY :) :) :)
1.Dlaczego Francja ma duże dochody z turystyki?(w 2-3 zdaniach)
2.Dlaczego Hiszpania ma duże dochody z turystyki?(w 2-3 zdaniach)
3.Wymień 3 produkty wysokiej techniki np. procesor, lasery(od myślników)
4.Wymień 3 czynniki przyrodnicze lokalizacji przemysłu. (od myslników)
5.Wymień 3 czynniki poza przyrodnicze lokalizacji przemysłu(od myslników)
6.Wymień 4 przykłady źródeł odnawialnych i 4 przykłady źródeł nieodnawialnych(od myślników)
Z góry dzięki za pomoc :)

1

Odpowiedzi

2010-03-30T21:08:28+02:00
1. Francja ma duże dochody z turystyki ponieważ jest to kraj o dużej powierzchni. Ma dostęp do oceanu Atlantyckiego jak i również do mórz. Również ma wiele zabytków, a jego stolica Paryż - jest okreslana światową stolicą mody.
2. Hiszpania ma duże dochody z turystyki ponieważ jest to kraj również o dużej powierzchni, ma dostęp do oceanu jak i do mórz, klimat jest ciepły morski - który sprzyja rozwojowi turystyki.Kraj ten ma ciekawą kulturę którą warto poznac .
3.
- procesory
-lasery
-tranzystory
-dyski pamięci
4.
- klimat
-ukształtowanie terenu
- dostępnośc wody
5.
-zasoby energi
-rynek zbytu
- infrastruktura
-ulgi prawne
6.
a.odnawialne
-energia wiatru
-energia wodna(elektrownie wodne,wykorzystywanie pływów morskich,)
-energia słoneczna
-źródła termalne

b.nieodnawialne
- ropa naftowa
-gaz ziemny
-ropa naftowa
-pierwiastki promieniotwórcze- uran
-