1.Wypisz podobieństwa i różnice między starożytnym a współczesnym teatrem.

2.Kim był Perykles i czym zsłużył się dla demokracji ateńskiej.

3.Wymień przyczyny , dla których Grecy nie stworzyli zjednoczonego państwa.

3

Odpowiedzi

2009-11-01T17:32:21+01:00
Po pierwsze, rozmachem i popularnością. Teatr w starożytnej Grecji był zjawiskiem publicznym, związanym nieodłącznie ze społeczeństwo i polityką. Dzisiaj już nie istnieje raczej takie pojęcie jak 'teatr dla mas', teatr jest raczej sztuką wąską, interesującą niewielu, nie znajdującą aż tyle popularności. Chociażby można porównać rozmach samego teatru jako budynku a Atenach, a dziś. Ten pierwszy mieścił jakieś 20 000 osób - trudno sobie wyobrazić, żeby do współczesnego teatru zmieściło sę tyle ludzi.

Po drugie, teatr w starożytnej Grecji byl związany z świętami narodowymi na cześć Bogów, np. Wielkie Dionizje, czy Lenaje; Dzisiaj teatr, poza kulturami prymitywnymi, jest zjawiskiem w stu procentach świeckim.

Po trzecie, obecność chóru. W teatrze ateńskim, zarówno przy wystawianiu tragedii, jak i dramatu satyrycznego czy komedii, obecna była liczba od 12 do 25, zależnie od gatunku, choreutów. Byla to grupa ludzi, którzy za pomocą mimetycznego tańca, śpiewu czy melorecytacji, oraz dialogu koryfeusza, tj przewodnika z aktorami, komentowali, opisywali, czy wprowadzali w świat przedstawienia. Dzisiaj chór czasem bywa używany, jak np w Gardzienicach, czy w pojedynczych spektaklach danych rezyserow, ale nie jest czynnikiem obowiązkowym, niezbędnym.

Po kolejne, muzyczność; teatr grecki wywodził się z 'ducha muzyki', zresztą sama starożytna greka była językiem wyjątkowo muzycznym, umieszczonym gdzieś między pieśnią, a poezją; dzisiaj muzyka, dźwięk oczywiscie jest wpisany w teatr, ale nie jest konieczny, co można zauważyć chociażby w monogramach.

Następie, prestiż. Tragik, którego tragedia wygreała w Wielkich Dionizjach, zdobywał sławę i zaszczyty; Natomiast ten, który zajął ostatnie, czyli trzecie miejsce, okryty był, przynajmniej na czas jakiś, hańbą. Organizowane co rok mistrzostwa były zjawiskiem skupiającym wszystkie najważniejsze persony. Dzisiaj możemy czasami zobaczyć na spektaklu ministra kultury, ale też żadko.

Następnie, geneza. Teatr grecki wywodzi się z obrzędów na cześć Dionizosa; tragedia najprawdopodobniej z dytyrambu;
Dzisiejszy teatr jest zjawiskiem o złożonej genezie, ale niewiele pozostało w nim z rytuału, czy obrzędu.

Kolejna sprawa, aktorzy. Oprócz chóru na scenie występowali od 1 do 3 aktorów GRAJĄCYCH (zmieniało się to z czasem. Oprócz tego byli oczywiście obecni statyści czy tzw. osoby milczące, ale pełnili oni przede wszystkim funkcje wzmacniającą, dekorującą, hiperbolizującą sens zdarzenia.
Dzisiaj liczba aktorów występujacych nie jest niczym ograniczona.
19 2 19
  • Aspi
  • Początkujący
2009-11-01T17:34:15+01:00
2.Perykles, twórca demokracji ateńskiej.
Zasługi dla demokratycznych Aten:
polityczne-upadło znaczenie areopagu-instytucje stworzone przez Solona i Klejstenesa znalazły pierwszorzędne miejsce w państwie, bezpośredni udział obywateli w rządzeniu, dopuszczenie do urzędów niezamożnych pobierających diety(wynagrodzenia)za popełnione obowiązki
-dopuscił trzecią klasę solońską do archontatu; wprowadził instytucję obywatelską ateńskiego-ojciec i matka obywatelami Aten.

Konsekwencje:
150tys.ludzi otrzymało prawo udziału w rządach w swoim państwie
-rozwój i ugruntowanie się w pełni demokracji-(demokracja ateńska;))

11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-01T17:50:05+01:00
3. Stworzenie zjednoczonego państwa na pewno uniemożliwiał górzysty teren Grecji. Poza tym, Grecy różnili się w swoich poglądach politycznych np. Spartanie uważali, że najważniejsza jest własna ojczyzna i trzeba o nią walczyć za wszelką cenę (dlatego też ich polis przypominało bardziej obóz wojskowy niż miasto), a Ateńczycy cenili sobie równość obywateli. Ponad to, każde poleis ceniło sobie wolność i nikt nie chciał, aby narzucano mu jakieś określone zasady.

1. teatr starożytny:
- aktorami byli tylko mężczyźni
- noszono maski i buty na koturnach
- zgodność pory dnia w rzeczywistości i w scenariuszu (np. jeżeli akcja odbywała się rano, to odgrywano ten spektakl tylko rano); często przedstawienie trwało cały dzień
- odbywał się na wolnym powietrzu

teatr współczesny:
- aktorami mogą być zarówno mężczyźni jak i kobiety, dzieci
- dowolność strojów, dodatków
- przedstawienia odbywają się o dowolnej porze, zwykle ok.2 - 3 godzin
- odbywa się w budynku

2.
Perykles - wybitny ateński polityk, mówca, wódz, żyjący w V w. p.n.e. , reformator, który dzięki znajomości tajników psychologii ludzkiej, potrafił doskonale manipulować ludźmi, słynął ze swojej mądrości i nie przekupstwa

Zasługi:
- wprowadził w Atenach urząd stratega
- wprowadził wypłaty dla urzędników
- dzięki niemu w polityce zaczęli udzielać się także biedniejsi obywatele
- rozwój floty, rozbudowa portu w Pireusie
- przeniesienie skarbca Ateńskiego Związku Morskiego z Delos do Aten (dodatkowe pieniądze dla Ateńczyków)
- rozwój sztuki i literatury (był mecenasem wielu artystów)
30 4 30