Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T20:53:09+02:00
Rzymianie byli zafascynowani kulturą grecką. Podróżowali do Grecji, nie tylko w celach turystycznych, ale by podziwiać: architekturę, sztukę, by poznać język, a przede wszystkim filozofię. Rzymianie podziwiali filozofię Platona i Epikura, który nauczał, by nie bać się śmierci. Kiedy człowiek żyje nie ma śmierci, a kiedy umiera nie ma już człowieka. Jeżeli chodzi o literaturę to pierwsze dzieła rzymskie były tłumaczeniami dzieł greckich. Najwybitniejsi poeci rzymscy: Wergiliusz, Horacy i Owidiusz także czerpali z wzorców greckich. Są jednak dziedziny, w których to Rzymianie wytyczyli szlaki - to prawo. Pierwszym zbiorem praw rzymskich był zbiór z V w. p.n.e. zwany Prawem XII Tablic. Tablice wystawione były na widok publiczny tak, aby każdy mógł poznać obowiązujące zasady. Prawo działało tylko wtedy, gdy było znane. Z biegiem czasu spisane zasady rozszerzono, a w czasach republiki nastąpił przełom w kodyfikacji prawa. Na początku VI w. p.n.e. cesarz Justynian nakazał stworzyć zbiór praw, przepisów i komentarzy. Tak powstał zbiór praw, zwany Kodeksem Justyniana. Wiele ze prawnych sformułowań z kodeksu Justyniana jest do dziś stosowanych w prawie. Rzymianie byli wspaniałymi budowniczymi. Zbudowali sieć dróg, do dziś funkcjonuje powiedzenie: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Rzymianie wznosili też wspaniałe mosty, a żołnierze budowali mosty z drewna, które przenosili i demontowali w razie potrzeby. Rzymianie potrafili doprowadzać wodę do miast, za pomocą akweduktów czyli wodociągów. Znali mechanizm dostarczania ciepłego powietrza do pomieszczeń. Rzymscy budowniczowie potrafili wznosić kopuły z kamienia.
2010-03-30T20:56:50+02:00
1)Rzymianie wymyślili prawo w polowie V w. p.n.e.-prawo wprowadzało porządek publiczny oraz zmniejszalo wykroczenia obywateli(rzecz jasna)
2)drogi rzymskie-usprawniło komunikacje
3)Medycyna; ziołolecznictwo, maści, leki w formie pigułek- pomagalo w leczeniu ludz
4)Akwedukt oraz Łaxnie publiczne- higiena obywateli oraz po rpstu dostarczenie wody ludziom(wspólczesne wodociagi)
1 5 1
2010-03-30T20:58:20+02:00
Dach -kopuła cement,drogi bite,akwedukty-wodociągi,biblioteki,i kalendarz Juliański, to powinno wystarczyć a jak chcesz więcej pisz na priv
1 5 1