Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią spełniającą nierówność x²=9>0 jest:
odp. A. 1 B.3 C.4 D.9
Prawidłowa odp. to A.

Dlaczego?

Największą liczbą całk. ujemną spełniającą nierówność x²=9>0 jest:
odp. A. -9 B. -4 C.-3 D.-1
Prawidłowa odp. to B.

Dlaczego?

Rozwiązaniem nierówności (x-5)²>0 nie jest liczba:
odp. A.-5 B.0 C.√5 D.5
Prawidłowa odp.D.

Dlaczego?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-31T02:17:23+02:00
1 i 2 zadanie nie ma sensu, więc ciężko odpowiedzieć "dlaczego". Moim zdaniem albo = albo >, nie może być i jedno i drugie, może źle przepisałeś(aś) treść?

3 zadanie:
Żeby lewa strona była większa od 0, wyrażenie w nawiasie musi być większe od 0 lub od 0 mniejsze (bo wartość ujemna podniesiona do kwadratu będzie dodatnia, znaczy większa od 0). Tak więc nierówność spełni wszystko, co w nawiasie da wartość różną od 0.

Ale mając 4 odpowiedzi szybciej będzie podstawić do nierówności każdą z nich, więc:
A.-5 -> 100>0 - więc -5 jest rozwiązaniem
B.0 -> 25>0 - więc 0 jest rozwiązaniem
C.√5 - pierwiastek z pięciu to 2 i trochę, tak więc z nawiasu wyjdzie coś różnego od 0, a więc podniesione do kwadratu spełni nierówność
D.5 - 0>0 - nie jest to prawdą, dlatego odpowiedź D
2 2 2