1. Jakie ciśnienie wywiera słup wody o wysokości 7m (1000 kg/m3 gęstość wody)
2. Ławka o masie 10kg wywiera na podłogę ciśnienie 40 000Pa. Oblicz pole powierzchni podstawy jednej nogi.
3. Jaka jest gęstość mleka wypełniającego garnek do wysokości 10cm, jeśli ciśnienie mleka na dno garnka wynosi 1 300Pa.
4. Oblicz co się stanie z klockiem o wymiarach 3cm, 2cm, 4cm i o ciężarze 0,2 N po wrzuceniu do wody.
5. Gaz w naczyniu oddziałuje na płaskie dno powierzchni 300cm2 siłą 75N. Oblicz cisnienie wywierane przez gaz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T23:21:08+02:00
Zad 1

p = δ*g*h
h = 7 m
g = 10 N/kg
δ = 1000 kg/m³
p = 70000 Pa = 70 kPazad 2

m = 10 kg
Fg = m*g = 100 N
p = 40000 Pa
s = ?

s = F/p = 100 N / 40000 Pa = 0,0025 m² = 25 cm²
s/4 = 25 cm²/4 = 6,25 cm²


zad 3

δ = ?
h = 10 cm = 0,1 m
p = 1300 Pa
g = 10 N/kg
p = δ*g*h
δ = p/g*h = 1300 Pa = 1,3 kPa


zad 4

F = 0,2 N
g = 10 N/kg
δ = m/V
V = a*b*c = 3 cm * 2 cm * 4 cm = 24 cm2 = 0,000024 m2
m = F/g = 0,02 N / 10 N/kg = 0,02 kg
δ = 0,02 kg / 0,000024 m2 = 833,(3) kg/m3

z= δklocka/δwody = 0,8(3)
Klocek będzie zanurzony 83,(3)% wysokości w wodzie.


zad 5

s = 300 cm2 = 0,03 m2
F = 75 N
p = F/s = 75 N / 0,03 m3 = 2272,(72) Pa