Zad.1
uzupelnij zdania w pierwszym trybie warunkowym.uzyj czasownikow podanych w nawiasach.
1.I .......(TURN OFF) the lighst if I.......(finish) late.
2.If you .... (not recycle) glass and paper.you ....(create) more rubbish.
3.If Sally ....9not revise) she ......(not pass) the exam.
4.If Dad ........(arrive) home early,he ....(cook) dinner
zad.2
uloz zdania w pierwszym trybie warunkowym
1.win lottery/travel the world
..................
2.pass my exams/have a party
...................
3.play tennis/not rain
..................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:03:49+02:00
1.I ..will turn off.....(TURN OFF) the lighst if I..finish.....(finish) late.
2.If you ..don't recycle.. (not recycle) glass and paper.you ..will create..(create) more rubbish.
3.If Sally ..doesn't revise..(not revise) she ...won't pass...(not pass) the exam.
4.If Dad ....arrives....(arrive) home early,he ..will cook..(cook) dinner
zad.2
uloz zdania w pierwszym trybie warunkowym
1.win lottery/travel the world
.If I win lottery I will travel the world.................
2.pass my exams/have a party
..If I pass my exams I will have a party.................
3.play tennis/not rain
...I will play tennis if it doesn't rain...............
7 4 7