1.podstawy trapezu mają dł. 3cm i 11,6 cm,a jego wys. jest równa 25% dłuzszej podstawy. Ile wynosi pole trapezu?
2.Przekątne rombu mają dł. 2,5 dm i 6 cm. Jakie działanie musimy wykonać aby obliczyć jego pole?
3.podstawa trójkąta wyn.24 cm. Wys. opuszczona na podstawe stanowi 25% dł. tej podstawy .jakie jest pole tego trójkąta?

3

Odpowiedzi

2010-03-30T21:04:22+02:00
1. 11,6cm × 25% = 2,32
Pole = (3cm + 11,6cm) × 2,32 : 2
Pole = 29,2cm : 2
Pole = 14,6cm²

2. 2,5dm = 25cm
Pole = 25cm × 6cm : 2
Pole = 75cm²

3. 24cm × 25% = 6cm
Pole = 24cm × 6cm : 2
Pole = 72cm²
2010-03-30T21:04:49+02:00
Zad 1
a = 3cm
b = 11,6 cm
h = 25%*11,6=0,25*11,6=2,9cm

P=1/2*(a+b)*h
P=1/2*(3+11,6)*2,9=1/2*14,6*2,9=26,68cm2 <- pole trapezu

Zad 2
P=1/2*k*l

A jeśli potrzebujesz aby obliczyć pole:
k=2,5dm
l=6cm=0,6dm

P=1/2*2,5*0,6=0,75dm2

Zad 3
a= 24cm
h= 25%*24=0,25*24=6cm

P=1/2*a*h
P=1/2*24*6=72cm2

jak coś to pisz na prv. :)
2010-03-30T21:07:52+02:00
1
h=25% * 11,6=0,25*11,6=2,9
P=(a+b)h/2=(3+11,6)2,9/2=14,6*2,9/2=42,34/2=21,17
2
d * f /2 gdzie d i f to dł. przekątnych
czyli:
2,5*6/2=15/2=7,5
3
h=25%*24=0,25*24=6
P=a*h/2=24*6/2=144/2=72