Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:01:53+02:00
Kultura arabska. Kultura arabska przez długi czas traktowana była jako specjalny wytwór pewnego zamkniętego kręgu cywilizacyjnego, na którym szczególne piętno wywarł islam. Cywilizacja arabska jest kolejnym ogniwem rozwoju wielkiej cywilizacji śródziemnomorskiej. W pierwszych wiekach naszej ery punkt jej ciężkości znajdował się w Italii; później przesunął się do Bizancjum; w wieku VII-IX przewędrował jeszcze dalej na wschód, by trafić do Syrii i Mezopotamii. W wędrówce tej wspólny trzon kultury śródziemnomorskiej uległ orientalizacji. Literatura i nauka arabska rozwijały się pod wpływem Koranu i nauki greckiej. Rozwój filozofii – pozostawała ona w ścisłym związku z teologią. Poezja – znalazła się pod dominującym wpływem perskim, a jej reprezentantami byli często Irańczycy.
3 2 3