Krzyś rozbił skarbonkę i policzył, że było w niej 32 zł w monetach o nominałach 2 zł, 1 zł, 50 gr i 20 gr. Dwuzłotówek było 2 razy mniej niż złotówek, a pięćdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek. Dwudziestogroszówek było 10. Ile monet było w skarbonce?
Poproszę o zapis rozwiązania z obliczeniami : )

3

Odpowiedzi

2010-03-30T21:04:47+02:00
X-ilość 2zł
y-ilość 1zł
w-ilość 0,50zł (tj.50gr)
z-ilość 0,20zł (tj.20gr)

2x+1y+0,5w+0,2z=32
2x=y
2y=w stąd w=2*2x=4x
z=10

2x+2x+0,5*4x+0,2*10=32
4x+2x+2=32 /-2
6x=30/:6
x=5
y=2*5=10
w=4*5=20
z=10

x+y+w+z=? (ilość monet w skarbonce)
5+10+20+10=45

spr.
2*5+10*1+0,5*20+0,2*10=10+10+10+2=32
2010-03-30T21:07:41+02:00
Zrób toi w formie tabelki^^

ilość: monety: *
2zł-1/2x I 2*1/2x I 5
1zł-x I x I 10
50gr- 2x I 0,5*2x I 20
20gr- 10 I 0,2*10 I10
razem 32

10*0,20+1*x+0,50*2x+2*1/2x=32
2+3x=32
3x=30/:3
x=10 - stąd wzięła się ilosć monet^^

10+20+10+5=45

Odp.: W skarbonce było 45 monet.

Napewno dobrze... Robiliśmy w klasie kiedyś ;D

DASZ NAJ.??
;]

2010-03-30T21:08:36+02:00
2-x
1-y
50-z
20-v

y=2x
2y=z

v=10
20*10=200
200/100=2zł
32-2=30zł

2x+1y+0,5z=y+y+y=3y
3y=30
y=10
x=20
z=20
v=10

Monet było 60