Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:31:58+02:00
Program dane;
uses crt;
var
imie,nazwisko,adres,telefon:string;

begin
clrscr;
writeln('Czesc, Podaj swoje imie');
readln(imie);
clrscr;
writeln('Witaj ',imie,' Podaj swoje nazwisko');
readln(nazwisko);
clrscr;
writeln('Podaj swoj adres');
readln(adres);
clrscr;
writeln('Podaj telefon do siebie');
readln(telefon);
clrscr;
writeln('Dziekuje za podanie danych, aby je wyswietlic kliknij ENTER');
readln; clrscr;
textcolor(red); write('Imie: ',imie,' ');
textcolor(green); write('Nazwisko: ',nazwisko,' ');
textcolor(yellow); write('Adres: ',adres,' ');
textcolor(red); write('Tel: ',telefon);

textcolor(white);

readln;
end.