Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:09:36+02:00
Dane:
wiek ojca obecnie - 33 lata
wiek syna obecnie - 6 lat
wiek ojca x lat temu - 33-x
wiek syna x lat temu - 6-x

33-x = 10(6-x)
33-x = 60-10x /-33
-x = 27-10x /+10x
9x = 27 /:9
x = 3

2007 - 3 = 2004

Odp.: W 2004 roku ojciec był 10 razy starszy od syna.
67 4 67
2010-03-30T21:11:14+02:00
W 2007 roku ojciec miał 33 lata,a jego syn 6 lat . w którym roku ojciec miał 10 razy więcej lat niż syn .

x - minione lata
(zał. x>0)

33-x (x lat temu ojciec był x lat młodszy)
6-x (x lat temu syn był x lat młodszy)

x lat temu ojciec był 10 razy starszy od syna, więc:

33-x=10*(6-x)
33-x=60-10x obustronnie +10x
33+9x=60 obustronnie -33
9x=27 obustronnie :9
x=3

Trzy lata wcześniej, czyli w 2004 roku, bo 2007-3=2004 ojciec miał 30 lat (33-3=30), a syn 3 lata (6-3=3); ojciec był wówczas 10 razy starszy od syna (30:3=10)
34 4 34