1)Rozpoznaj części mowy.Nazwij formy gramatyczne wszystkich czasowników.
pisarz, pisanie, pisak , pisz , pisanka , pisząc, pisać , napisawszy, mówić , wymówić , wymówca, mówca,wymówiwszy , mówiąc , mównica , mówcie , zamówienie
2) Cyfry zapisz słowami
- Dziś jest 8 X 1995 ROK
-mÓJ BRAT URODZIŁ SIĘ 26 XI 1981 roku
-Powstanie warszawskie wybuchło 1 VIII 1994 roku i trwało 63 dni.

2

Odpowiedzi

2010-03-30T21:11:45+02:00
Dzis jest osmy pazdziernika tysiac dziewiecset dziewiecdziesiatego piatego
4 1 4
2010-03-30T21:15:33+02:00
1)Rozpoznaj części mowy.Nazwij formy gramatyczne wszystkich czasowników.
pisarz - rzeczownik
pisanie - rzeczownik
pisak - rzeczownik
pisz - czasownik, tryb rozkazujący, 2 osoba liczby pojedynczej
pisanka - rzeczownik
pisząc - imiesłów przysłówkowy współczesny
pisać - czasownik, bezokolicznik
napisawszy - imiesłów przysłówkowy uprzedni
mówić - czasownik, bezokolicznik
wymówić - czasownik, bezokolicznik
wymówca - rzeczownik
mówca - rzeczownik
wymówiwszy imiesłów przysłówkowy uprzedni
mówiąc - imiesłów przysłówkowy współczesny
mównica - rzeczownik
mówcie - czasownik, tryb rozkazujący, 3 osoby liczby mnogiej
zamówienie - rzeczownk
2) Cyfry zapisz słowami
- Dziś jest 8 X 1995 ROK - ósmy października tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty piąty rok.
-mÓJ BRAT URODZIŁ SIĘ 26 XI 1981 roku - dwudziestego szóstego listopada tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego pierwszego roku
-Powstanie warszawskie wybuchło 1 VIII 1944* roku i trwało 63 dni. - pierwszego sierpnia tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku
sześćdziesiąt trzy

* poprawiłam datę na prawidłową
4 4 4