Zad.1
Miary katów trójkąta tworzą ciag arytmetyczny o pierwszym wyrazie 20 stopni.Różnica tego tego ciagu jest równa;
a)30 stopni
b)40 stopni
c)50 stopni
d)60 stopni

zad.2
Jeżeli x należy(3,5) to wyrażenie W=(X-3)-(X-5) mozna przedstawic w postaci:
a)2x-8
b)-2x+8
c)-2
d)2

zad.3
Liczba x przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3.Liczbę x można zapisać w postaci (n nalezy N):
a)3n+5
b)3n+3
c)5(n+3)
d)3(n+5)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:20:01+02:00
1) a1=20
a2=20+r
a3=20+2r
20+20+r+20+2r=180
60+3r=180
3r=180-60
3r=120/:3
r=40
odpB.
2)W=(X-3)-(X-5)-mam rozumieć że to wartość bezwzględna:
w=|x-3|-|x-5|= {dla x e(3,5) x-3>0, x-5<0}=(x-3)-(-x+5)=x-3+x-5=2x-8
odb A
3)tu nie ma takiej odpowiedzi: 5n+3
6 5 6