Odpowiedzi

2010-03-30T21:14:25+02:00
|x+3| ≤ 6 <=> -6 ≤ x+3 ≤ 6
-9 ≤ x ≤ 3

<=> - symbol matematyczny "wtedy i tylko wtedy, gdy"
2010-03-30T21:21:14+02:00
Ix+3I≤6
X+3≤6 i x+3≥-6
teraz zostały do rozwiązania dwie nierówności i narysowanie przedziałów na osi liczbowej następnie wyznaczam część wspólną