1.Zadanie
Maksymalna wartość siły tarcia statycznego działającego na spoczywający klocek o masie 2kg wynosi 10N.Wartość współcznnika tarcia statycznego występujacego pomiedzy klockiem a poziomą powierzchnią
A) 0,05
B) 0,1
C) 0,5
D)1

2.Zadanie

Wskaż zdanie nieprawdzie.Gdyby nagle znikneło tarcie to trudno byłoby:
A)rozpędzić samochód
B)zatrzymać samochód
C)zmienić kiernuek jazdy
D)utrzymac stały kiernuek jazdy
E)podjechać pod góre

3.Zadanie

Wartość wspólczynnika tarcia statycznego wystepujacego pomiedzy klockiem o masie 1kb a pozioma powierzchnią wynosi 0,1 .Maksymalna wartość siły tarcia statycznego działającego na spoczywajacy klocek wynosi
A) 1N
B) 10N
C) 100N
D) 0,1N

4.Zadanie

Prawdziwe jest stwierdzenie
A)siła tarcia zależy od wielkosci powierzchni styku dwóch ciał
B)tarcie kinetyczne jest równe sile,jaka należy działa na cialo,aby poruszało sie ono ruchem jednostatjnym przyspieszonym
C)siła tarcia kinetycznego jest zawsze skierowana zgodnie z kierunkiem ruchu
D)maksymalne tarcie statyczne jest równe sile,jaka należy działac na ciało aby ruszyć je z miejsca
E)siła tarcia zalezy od masy ciała

Prosze o te 4 zadania ;)
Oferuje pkt oraz pomoc w zakresie informatyki oraz programowania x(html),css,php,mysql oraz sql
Pozdrawiam


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T15:09:49+02:00
Zadanie 1)
F=10 N
m=2kg
wzór; f=a*m
10N=a*2kg
a= 5m/s²
f=a/g
f=0.5
odp. współczynnik tarci klocka wynosi 0.5.
zadanie2)
odpowiedzi; b, c, e.
zad3)
odp.2
zad4;)
prawdziwe odpowiedzi to; a i e;)
pozdrawiam;))
2 5 2
2010-03-31T15:10:36+02:00