Komitet rodzicielski wygospodarował 2140 zł na zakup sprzętu telewizyjnego. kupiona telewizor za 1389 zł i magnetowid za 699 zł a za resztę kupiono kasety w terenie 6.40 zł za sztukę.
ile kaset kupiono.
________________________________
zad3
mama powiedziała do Asi :
Już 3 godziny siedzisz przez telewizorem.
Asia :
Ależ mamo. to tylko 0,1 mojego wolnego czasu dzisiaj.
Uzasadnij że asia się pomyliła.
______________________________
zad 4
odległośc 8 km w terenie odpowiada na mapie w skali 1:100000 odległości :
a) 80 cm
b)8 cm
c) 0,8cm
d) 0
_____________________________________
zad 5
chleb waży 0,03 więcej niż wzięta do wypieku mąka. ile waży chleb upieczony z 5 kg mąki ?
______________________________________
zad 6
uczniowie kupili na biwak 3 jednakowe bochenki chleba zapłącili razem za nie 4.05 zł. ile muszą dopłacić aby kupić jeszcze 2 bochenki ?
___________________________________________

2

Odpowiedzi

  • Duox
  • Rozwiązujący
2010-03-30T21:28:59+02:00
Komitet rodzicielski wygospodarował 2140 zł na zakup sprzętu telewizyjnego. kupiona telewizor za 1389 zł i magnetowid za 699 zł a za resztę kupiono kasety w terenie 6.40 zł za sztukę.
ile kaset kupiono.
2140 -1389 =751 -699 =52/6.40 =8 i 1/8.
Kupiono 8 kaset.
________________________________
zad3
mama powiedziała do Asi :
Już 3 godziny siedzisz przez telewizorem.
Asia :
Ależ mamo. to tylko 0,1 mojego wolnego czasu dzisiaj.
Uzasadnij że asia się pomyliła.

Dzień ma 24 h a 0.1 z tego to 2 godziny i 24 minuty.
24:3 = 8 a więc 3 godziny to 1/8 dnia.

______________________________
zad 4
odległośc 8 km w terenie odpowiada na mapie w skali 1:100000 odległości :
a) 80 cm
b)8 cm
c) 0,8cm
d) 0
8 km = 8000 m = 800000
800000/100000 = 8.
Odp b , 8 cm

_____________________________________
zad 5
chleb waży 0,03 więcej niż wzięta do wypieku mąka. ile waży chleb upieczony z 5 kg mąki ?
1kg mąki = 1 kg +0,03 chleba
5kg mąki = 5 (1kg+0.03) chleba
5kg mąki = 5kg +0.15 chleba?

Odp. Chleb upieczony z 5 kg mąki waży 5.15 kg.

______________________________________
zad 6
uczniowie kupili na biwak 3 jednakowe bochenki chleba zapłącili razem za nie 4.05 zł. ile muszą dopłacić aby kupić jeszcze 2 bochenki ?
3x=4,05
x=1,35

2 * (razy) 1,35 = 2,7 zł
Odp. Muszą dopłacić 2 zł 70 groszy
___________________________________________
2010-03-30T21:30:47+02:00
Zad 1
1389 + 699 = 2088
2140 - 2088 = 52
52 : 6,40 =8,125
Odp. Kupiono 8 kaset

zad 3
Skoro 3 godziny to 0,1 wolnego czasu Asi , to 30 godzin jest jej całym wolnym czasem.
Zabrakłoby jej doby na tyle wolnego czasu :)

zad 4
1:100000
1cm na mapie odpowiada 100000cm w terenie , czyli 1000m , czyli 1km.
8km w terenie to 8cm na mapie.
B)8cm

zad 5
5 kg x 1,03 = 5,15 kg , Lub 5 kg x 0,03 = 0,15kg 0,15kg+5kg=5,15

zad 6
4,05 : 3 =1,35 zł
1,35zł x 2=2,70zł

Uczniowie musieli dopłacić jeszcze 2,70zl.