Wybierz jedną z poniższych sytuacji i napisz podanie do urzędu gminy.Pamietaj aby były wszystkie potrzebne elementy .(przede wszystkim uzasadnienie.

1. W imieniu mieszkańców swojego osiedla piszesz do urzędu gminy prośbę aby umieszczono przystanek autobusowy w bardziej dogodnym miejscu.

2. Twoja wiekowa ciocia-osoba dotąd samodzielna - potrzebuje pomocy: ktoś powinien podawać jej obiady itp. Ty nie mozesz sie tym zająśc bo ciocia mieszka zbyt daleko i pracujesz.. piszesz prośbę o opiekę społeczną dla Cioci.

3.chcesz załozyc z kolegą zespół muzyczny piszesz prośbe o bezpłatne udostępnienie piwnicy w domu komunalnym na potrzeby prób zespołu.

4. Ty i twoi znajomi chcecie załozyc schronisko dla zwierząt potrzebne wam jest miejsce, gdzie takie schronisko mogłoby powstac.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T13:52:41+02:00
Warszawa 31.03.2010
Jan Kowalski
ul. Cicha 6 m 11
99-100 warszwa

Urząd Gminy


W imieniu mieszkańców naszego osiedla pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż dotychczasowa lokalizacja przystanku autobusowego linii nr78jest nieodpowiadająca naszym oczekiwaniom i proszę o przesunięcie go do zbiegu ulic Długiej i 3-go Maja.

U z a s a d n i e n i e
Przystanek autobusu nr 78 jest zlokalizowany na początku naszego osiedla, tam gdzie gęstość zabudowy jest niewielka. Natomiast kolejny przystanek znajduje się ok. 0,5 km za osiedlem, co powoduje znaczne utrudnienia i niedogodności dla mieszkańców naszego osiedla. Czas dojścia do przystanku wcześniejszego, czy też dalszego jest dla większości mieszkańców zbyt długi i wynosi ok. 20 minut. Dotychczasowa lokalizacja wyżej wymienionych przystanków jest naszym zdaniem niczym nie uzasadniona i w związku z tym prosimy o przegłosowanie na najbliższej Radzie zmiany zgodnej z naszą propozycją tzn.
skrzyżowanie ul. Długiej i 3-go Maja.

Z poważaniem
Mieszkańcy osiedla