Napiszcie mi wyrażenie algebraiczne do tego i obliczenia też


Kupiono 20 myszek mechanicznych i 5 laserowych. Ile kosztuje 1 mechaniczna a ile 1 laserowa jeśli cena 1 mechanicznej stanowi 1/3 ceny laserowej, a za wszystkie zapłacono 385 zł.

2

Odpowiedzi

2010-03-30T21:35:59+02:00
2010-03-30T21:36:53+02:00
X-cena myszki mechanicznej
3x-cena myszki laserowej

20x+5*3x=385zł
20x+15x=385zł
35x=385zł/:35
x=11zł-cena myszki mechanicznej

3x=3*11zł=33zł-cena myszki laserowej

odp.myszka mechaniczna kosztuje 11 zł,a laserowa 33zł