1.Gdy na końcu liczby 3421 dopiszemy 2 zera to powstała liczba zwiększy się:A.o 100 B. 1000 razy C. o 342100 D. o 338679.
2.Oblicz( w pamięci): (24-36:4) +12 :6 Jaką liczbę otrzymamy: A. 16
B. 17 C. 18 D. 19.
3.Wartość wyrażenia:(-2) * 2-(-5)*2 to:A.(-6) B.(-2) C.2 D.6
4.Jak można inaczej zapisać liczbę 64 100 000?
5.Michał otrzymuje od babci co miesiąc 25 zł,z tej kwoty 16zł przeznacza na zakup znaczków pocztowych do swojej kolekcji. Jaki procent otrzymanych pieniędzy wydaje na swoje hobby?
6.Janusz zarobił 200zł i musi zapłacić od tej kwoty 20 % podatku natomiast Andrzej zarobił 250zł i musi zapłacić od tej kwoty 15 % podatku.Który z nich przekaże Urzędowi Skarbowemu więcej pieniędzy?
7.Rozwiązaniem równania: 32+4x=(-4)jest:A. x=9 B.x=(-9)C. x=8 D.x= (-8).
8.Iloczyn liczb(-0,5) i 1⅓ jest równy A.⅔ B.-⅔ C.4/3 D.- 4/3
9.Jaką długość ma odcinek KL,którego Końce mają współrzędne:K(-25,4) L(-70,4)
10.Film rozpoczął się o 15:45 i trwał 110 min.O której godz. się skończył?
11.Jeżeli dwa kąty przyległe są przystające to każdy z nich ma miarę:A 45 b60 c 90 d 180 stopni.
Bardzo pilne daje naj...

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T21:39:07+02:00
1.D. o 338679.
2.B. 17
3.D.6
4.6,41 mln
5.64%
6.Janusz
7.x=(-9)
8.B.-⅔
9. 95 jednostek
10. 17:35
11.c 90
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:53:17+02:00
1. A
2. B
3. D
4. 64* 10 do potęgi 4
5. 16/25*100 %=64 %
100% -64 %=36% <------- odp
6. 200 zł * 20/100 = 40 zł pan janusz
250 zł * 15/100 = 37,5 zł pan andrzej

odp urzędowi więcej da pan janusz
7. B
8. B
9. KL = 70-20 = 50
10. do 17.25
11. C 90 stopni