Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej: f{x)= -¼x² + ½x + ¾
Na podstawie tego wykresu uzupełnij zdania:
a) maksymalny przedział, w którym funkcja f jest
rosnąca, to .....
maksymalny przedział, w którym funkcja f jest malejąca, to....
b) funkcja f w przedziale (0;3) osiąga wartość największą równą.... dla argumentu..... i wartość najmniejszą równą ..... dla argumentu......
c) funkcja f przyjmuje wartości mniejsze od ¾ dla argumentów....

wykres funkcji w załączniku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T17:50:44+01:00
A) maksymalny przedział, w którym funkcja f jest
rosnąca, to (-∞,1>
maksymalny przedział, w którym funkcja f jest malejąca, to <1,∞)
b) funkcja f w przedziale (0;3) osiąga wartość największą równą1 dla argumentu 1 i wartość najmniejszą równą 0 dla argumentu3
c) funkcja f przyjmuje wartości mniejsze od ¾ dla argumentów....
-¼x² + ½x + ¾<¾
-¼x² + ½x<0/*4
-x²+2x<0
x(2-x)<0
x=0 v x=2
x∈(-∞,0)u(2,∞)