Odpowiedzi

2010-03-30T21:58:24+02:00
Skorzystaj ze wzoru fizycznego:
v = s/t

v - prędkość (wyrażana w km/h)
s - droga (wyrażana w km)
t - czas (wyrażany w godzinach)

podstaw dane i wylicz.

v = 42 / (7/6)
/// ułamek (7/6), bo zamieniamy 70 minut na godziny...
// i dzielimy:
v = 36 km/h

i analogicznie podstawiamy kolejne dane i nam wychodzi:

prędkość motorówki (z prądem) -> 36km/h
prędkość motorówki (pod prąd) -> 24km/h

Pozostało obliczyć różnicę w prędkości,
5 2 5