Elo mam proźbe abyście rozwiązali dane o równoległoboku dzięki ;*;*

a) a=8₅³ hα=25 cm więc P=
b)a=12dm hα=7dm więc P=
c) a=3m P=7,5m² więc hα=
d) hα=2³₄ P= 9,9m² więc a=
e) hα=12cm P=300cm² więc a=
f) a=25m P=140m² więc hα=
daje naj prosze o szybka odp.!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:43:55+02:00
P= a x h
a) 8 x 25 = 200 cm ²
b) 12 x 7 = 84 dm²
c)
7,5=3 x h | ÷3
h= 2,5
d)
9,9= 2,75 x a |÷2,75
a= 3,6
e)
300 = 12 x a |÷12
a = 25
f)
140 = 25 x h |÷25
h=5,6
2010-03-30T21:51:01+02:00
A) 8*25=1000cm²
b) 12*7=84dm2
c) 7,5m²:3=2,5
d)9,9:?=
e)300cm²:12cm=25cm
f)140m²:25m=5,6cm