Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T19:33:13+01:00
Związek Odbudowy Rzeczypospolitej, ZOR, konspiracyjna organizacja wojskowo-polityczna założona w październiku 1939 przez działaczy Stronnictwa Demokratycznego i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Prowadził działalność propagandową i dywersyjną. Początkowo podlegał Centralnemu Komitetowi Organizacji Niepodległościowych, 1940 podporządkował się Związkowi Walki Zbrojnej (ZWZ).

Wielu członków ZOR działało w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-AK. Przewodniczący: T. Żenczykowski, pseudonim Kania (do 1944), A. Czarnowski, pseudonim Adam. 1944 ZOR zmienił nazwę na Związek Wolnej Polski. W lipcu 1944 wszedł na zasadach autonomii do Zjednoczenia Demokratycznego. Zaprzestał działalności pod koniec 1945.