Oblicz to.
y=-x+4 za x podstawiamy (-2,0,2)
y=-2x-6 za x podstawiamy(-2,0,2)
y=-1/3x+2(za x podstawiamy -3,0,3)
y=1/2x+1(za x podstawiamy -2,0,2)
y=-1/4x-1/2(za x podstawiamy -4,-2,0,2,4)
y=-1/2x+2 za x podstawiamy -2,0,2
y=3x+1/2 za x podstawiamy -2,0,2
y=-3x-1/3 za x podtawiamy -3,0,3
po kolei robimy to czyli za x -2 potem 0 i 2 i tak po kolei jest to temat funkcja liniona a na koncu trza narysowc wykres ale to umiem

3

Odpowiedzi

2010-03-30T22:01:44+02:00
Y=-x+4 za x podstawiamy (-2,0,2)
(x-2) y=2+4 y=6
(x0) y=0+4 y=4
(x2) y=-2+4 y=2
y=-2x-6 za x podstawiamy(-2,0,2)
(x-2) y=4-6 y=-2
(x0) y=0-6 y=-6
(x2) y=-4-6 y=-10
y=-1/3x+2(za x podstawiamy -3,0,3)
(x-3) y=1+2 y=3
(x0) y=2
(x3) y=-1+2 y=1
y=1/2x+1(za x podstawiamy -2,0,2)
(x-2) y=-1+1 y=0
(x0) y=1
(x2) y=2
y=-1/4x-1/2(za x podstawiamy -4,-2,0,2,4)
(x-4) y=1-1/2 y=1/2
(x-2) y=1/2-1/2 y=0
(x0) y=-1/2
(x2) y=-1/2 -1/2 y=-1
(x4) y=-1-1/2 y=-3/2
y=-1/2x+2 za x podstawiamy -2,0,2
(x-2) y=1+2 y=3
(x0) y=2
(x2) y=-1+2 y=1
y=3x+1/2 za x podstawiamy -2,0,2
(x-2) y=-6+1/2 y=-5i1/2
(x0) y=1/2
(x2) y=6+1/2 y=6i1/2
y=-3x-1/3 za x podtawiamy -3,0,3
(x-3) y=9-1/3 y=8i2/3
(x0) y=-1/3
(x3) y=-9-1/3 = -9i1/3
2010-03-30T22:02:35+02:00
Y=-x+4 y=0+4 y=2+4
y=-2+4 y=4 y=6
y=2y=2x-6 y=2*0-6 y=2*2-6
y=2(-2)-6 y=0-6 y=4-6
y=4-6 y=-6 y=-2
y=-2

narazie to te dwa a z resztą pomyślę
2010-03-30T22:07:49+02:00
1. y=-2+4
y=2
y=0+4
y=4
y=2+4
y=6
2. y=-2*-2-6
y=4-6
y=-2
y=-2*0-6
y=-6
y=-2*2-6
y=-4-6
y=-10
y=-1/3*-3+2
y=1+2
y=3
y=-1/3*0+2
y=2
y=-1/3*3+2
y=-1+2
y=1
y=1/2*-2+1
y=-1+1
y=1
y=1/2*0+1
y=1
y=1/2*2+1
y=2+1
y=3
y=-1/4*-4-1/2
y=1-1/2
y=1/2
y=-1/4*-2-1/2
y=1/2-1/2
y=0
y=-1/4*0-1/2
y=-1/2
y=-1/4*2-1/2
y=-1/2-1/2
y=-1
y=-1/4*4-1/2
y=-1-1/2
y=-1 1/2
y=-1/2*2 +2
y=-1+2
y=3
y=-1/2*0+2
y=2
y=-1/2*-2+2
y=3
y=3*-2+1/2
y=-6 1/2
y=3*0+1/2
y=1/2
y=3*2+1/2
y=6 1/2
y=-3*-3-1/3
y=9-1/3
y=7/7
y=-3*0-1/3
y=-1/3
y=-3*3-1/3
y=-9-1/3
y=-7/7