1. W szkole liczącej 250 uczniów przez 10 miesięcy roku szkolnego prowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ile pieniędzy zebrano by, gdyby każdy uczeń szkoły wpłacał na ten cel 20 groszy miesięcznie?
2. Paweł obliczył, że za uszkodzonego kranu wycie 1/4 litra wody w ciągu 15 minut. Od chwili wystąpienia awarii do czasy jej usunięcia minęło 6 godzin.. Ile litrów wody wyciekło w tym czasie z uszkodzonego kranu?
3. Sad ma kształt prostokąta o bokach 25 metrów i 30 metrów. Połowę jego powierzchni zajmują jabłonie, 30% grusze, a resztę śliwy. Oblicz na ilu metrach kwadratowych powierzchni sadu rosną śliwy?
4. Turyści zorganizowali wycieczkę drogą na szczycie Muru Chińskiego. Każdego dnia wędrowali przez 5 ze średnią prędkością 4 km na godzinę. Ile kilometrów przeszli każdego dnia?

3

Odpowiedzi

2010-03-30T21:50:15+02:00
1) 250*0,2*10=500 zł
2)1/4 l w ciągu 1/4 godz
6:1/4=6/4=1,5
1,5 lira
3)p=25*30= 750 m2
750:2=375 - jabonie
30%*750=225 - grusze
750-375-225=150-sliwy
4)5*4=20 km-tyle przeszli 1 dnia
3 4 3
2010-03-30T21:51:25+02:00
1 250 * 0.20 =50zł * 10 =500 zł
Odp : Przez 10 miesięcy Uzbierano 500 zł
2.
1/4 litra = 15 min
2/2 litra = 30 min
1 Litr = 1 godz
6 litrów = 6 godz
Odp . Z uszkodzonego Kranu wyciekło 6 litrów wody
3)p=25*30= 750 m2
750:2=375 - jabłonie
30%*750=225 - grusze
750-375-225=150-śliwy
4)5*4=20 km-tyle przeszli 1 dnia
4 4 4
2010-03-30T21:59:28+02:00
1, 20 x10=200~2zł
2x250=500zł
2, 0,25lx15=3,75l
3,75x24=90l
3, 25x30=750
750:2=325-jabłonie
325x30%=225-gruszki
750-550=200-śliwy

2 4 2