Odpowiedzi

2010-03-30T22:58:21+02:00
-Zlikwidowano Stany
-Deklaracja praw człowieka (oparta na prawach naturalnych)
-zasada trój podziału władzy
-Wszyscy stali się równi wobec prawu.
-Francja stała się Monarchą
-Władze ustawodawcza miało sprawować do tej pory Zgromadzenie Prawodawcze a wykonawczą-Król
-nie ma osoby króla , a władze sprawują organy i ludzie wybrane przez społeczeństwo
-Dyrektoriat