1.Czynniki wytwórcze
2.Jakie podatki płaca gospodarstwa domowe
3.Systemy gospodarcze
4.Inflacja i je skutki
5.Rodzaje kredytów
6.Funkcje pieniadza
7.Co to jest pieniadz i jaki jest jego obieg
8.Co to sa dobra i jak je pozyskiwać
9 Prawa konsumentów
10. Funkcje państwa
11. Co nazywamy Szarą strefą
12.Sposoby oszczędzania
13. Funkcje pieniądza
14. Jak pieniądz krązy w obiegu
15. Wydatki i dochody gospodarstwa domowego
16. Co oprócz ceny wpływa na popyt/podaż
17. Co nazywamy rzadkością dóbr i jakie są jej skutki
DAJE NAJLEPSZĄ PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDZI MOGĄ BYĆ Z INNEJ STRONY BYLE BYŁY PRZEJŻANE I BEZ ZBĘDNEJ TREŚCI.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T11:18:09+02:00
1. Czynnik wytwórczy - to dobro lub usługa wykorzystywana w procesie produkcji.

2. Tego mam bardzo dużo. jeśli chcesz to pisz. ;d

3. System gospodarczy zwany jest inaczej systemem ekonomicznym. Systemy gospodarcze dzielą się na:
Zdecentralizowane – wyłączne uprawnienia do podejmowania decyzji gospodarczych należą do konsumentów i producentów.
Scentralizowane – wyłączne uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych należą do centralnej biurokracji państwowej.

Można wyróżnić również cztery najczęściej obserwowane w historii systemy gospodarcze:
gospodarka tradycyjna (naturalna)
gospodarka centralnie planowana.
gospodarka rynkowa,
gospodarka mieszana

4. Inflacja, proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. Skutki inflacji ponosi zarówno społeczeństwo, jak i gospodarka narodowa.

5. Kredyt :
dewizowy, komercyjny, preferencyjny, hipoteczny, lombardowy.

6. Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji. Jest też środkiem płatniczym, może być używany do gromadzenia oszczędności, wreszcie może ułatwiać wymianę międzynarową.

7. pieniądz - to specyficzny towar, który wykształcił się w procesie ewolucji na tle rozwoju gospodarki towarowej. Obieg pieniądza, proces przemieszczania się pieniądza pomiędzy podmiotami gospodarczymi w obrębie lub także poza granicami kraju emisji (jeśli jest on stosowany w operacjach międzynarodowych) w związku z realizacją transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług lub regulowaniem zobowiązań.

9. Konsument ma prawo wystąpić do jego producenta o odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

10. Tego rowniez mam duzo. ;D

11. finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z produkcji nie zakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp.

13. Już bylo takie pytanie. ;P

14. Chyba w 7 jest opisane.

15. Dochody i wydatki gospodarstw domowych są jednymi z najważniejszych elementów charakteryzujących warunki życia ludności.

16. Na tej podstawie ustalana jest cena równowagi rynkowej.