1.Określ dokładnie formy osobowe , a nazwi nieosobowe formy czasownika .
wracam-
przyjdź-
napisali by-
przyjdziesz-
pracować-
naprawiono-
wykuto-
biegać-
liczyć-
zbito-
napisano-

2.Nazwi części mowy , rodzaj , liczbę i przypadek w podanym zdaniu.

Gwałtowna wichura wyrządziła wiele szkód w lesie i na łące
__________________________________________________________
Proszę pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z góry Dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T22:25:04+02:00
Wracam- 1 os. l. poj.
przyjdź-2 os l. poj
napisali by- 3 os l.mn
przyjdziesz-2 os. l.poj.
pracować- nieosobowa
naprawiono-3 0s. l.poj
wykuto-3.os l.poj
biegać-nieosobowa
liczyć-nieosobowa
zbito-3 os. l. poj
napisano-3 os l. poj

Gwałtowna wichura wyrządziła wiele szkód w lesie i na łące
GWAŁTOWNA- przymiotnik(jaka?) rodzaj żeński (ta) mianownik l.poj
WICHURA- rzeczownik (co?) rodzaj żeński (ta) mianownik l. poj
WYRZĄDZIŁA- czasownik (co zrobiła?) rodzaj żeński (ta)
WIELE- przysłówek (jak?)
SZKÓD- rzeczownik (co?) rodzaj żeński (te) dopełniacz l. mn
LESIE- rzeczownik (co?) rodzaj męski (ten) miejscownik l poj
i - spójnik
ŁĄCE- rzeczownik (Co?) rodzaj żeński (ta) celownik l. poj
W-przyimek
Na- przyimek
Nieodmienne części mowy to przyimek i spójnik

2 5 2