Uzupelnij zapis czasteczkowy równania reakcji hydrolizy azotanu(III) sodu a nastepnie
podaj zapis jonowy i jonowy skrócony:

NaNO2 + H2 O ->....... + .......
.........................................................................
.........................................................................

2

Odpowiedzi

2010-03-30T22:07:40+02:00
NaNO₂ + H₂O ---> NaOH + HNO₂

zapis jonowy: Na⁺ + NO₂⁻ + H₂O --> Na⁺ + OH⁻ + HNO₂
zapis jonowy skrócony: NO₂⁻ + H₂O --> OH⁻ + HNO₂

licze na naj:)
8 4 8
2010-03-30T22:19:28+02:00
NaNO2 + H2O = NaOH + HNO2

jonowy Na^+ + NO2^- + H2O = Na^+ + OH^- + HNO2
jonowy skrócony NO2⁻ + H2O = OH^- + HNO2
1 5 1