Http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:lnW_nxbpq5oJ:www.edupress.pl/pdf/10/2329.pdf+roztwory,+reakcje+w+roztworach+sprawdzian+1+lo&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESi-VVpt2a8n-urVkc8E-TGlYrt46UG1uDGXRNUPGiAQRgFQlL1myDAbTnfmwnaVjf8PDYqlf-E2EXwkY1leA59ZHT1qAIggUAYSRj-H5pcMNuIAVLfOI7uFT9x2_QCz1C6lpWwT&sig=AHIEtbTQVZf1UmxvMU4tIooATaeO45ZGvAZADANIE 4 .. po kolei w numerkach odpowiedzi .. prosze.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T23:17:35+02:00
1-
2-kwaśny
3-zasadowy
4-równe
5-obojętny
6-zależny
7-mniejsze
8-zasadowy
9-kwaśny
Hydroliza - reakcja chemiczna polegająca na rozpadzie cząsteczek związku chemicznego na dwa lub więcej mniejszych fragmentów w reakcji z wodą