Cześć :} bardzo bym prosiła o napisanie mi odpowiedzi na kilka pytań z sprawdzianu z chemii :P

1.Poprawna nazwa związku o wzorze FePO4-(małe 4) to :
a. fosforan żelaza
b fosforan(V) żelaza
c. fosforan(v) żelaza(II)
d. fosforan (v) żelaza(III)

2.Siarczan(IV)manganu(II) ma wzór :
a. MnSO4(małe 4)
b. Mn2(SO4)3 - (małe 2,4 i 3)
c. MnS
d . MnSO3 (małe 3)

3.Produktem reakcji K2O z SO3jest ( WSZYSTKIE LICZBY W TYM ZADANIU "MAŁE") :

a. K2SO3
b. K2SO4
c. K2SO3 i H2O
d. reakcja ta nie zachodzi

4.W roztworze siarczku sodu znajdują się jony:

a. Na+ oraz SO4(2-)
b. Na+ oraz S(2-)
c. Na+ oraz SO3(2-)
d. Ca(2+) oraz SO3(2-)

5.W równaniu reakcji X+2 HCl --> MgCl2 +H2O + CO2 w miejsce X należy wpisać :

a.Mg
b.Mg(OH)2
c.MgCO3
d.MgSO3

6. Co to są Saletry?

7 Napisz równania reakcji i nazwij powstałe produkty :

a. Reakcja cynku z kwasem fosforowym(v)
...

b.Reakcja wodorotlenku wapnia z kwasem azotowym(V)
...

8. Uzupełnij poniższe równanie reakcji i napisz je w formie jonowej:

BaCl2 + ...--> BaSO4(strzałka w dół) + ... NaCl ( Wszystkie Litery "l" to małe L)


Z Góry Dziękuje :*

1

Odpowiedzi

2012-08-20T10:02:23+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zadanie 1. Poprawna nazwa związku o wzorze FePO₄ to :


a. fosforan żelaza
b fosforan(V) żelaza
c. fosforan(v) żelaza(II)
d. fosforan (v) żelaza(III)

 


 Zadanie 2. Siarczan(IV)manganu(II) ma wzór :


a. MnSO₄
b. Mn₂(SO₄)₃
c. MnS
d . MnSO₃

 


 Zadanie 3. Produktem reakcji K₂O z SO₃jest:

a. K₂SO₃
b. K₂SO₄
c. K₂SO₃ i H₂O
d. reakcja ta nie zachodzi

 


Zadanie  4. W roztworze siarczku sodu znajdują się jony:


a. Na⁺ oraz SO₄²⁻
b. Na⁺ oraz S²⁻
c. Na⁺ oraz SO₃²⁻
d. Ca²⁺ oraz SO₃²⁻

 


 Zadanie 5. W równaniu reakcji X + 2HCl ⇒ MgCl₂ + H₂O + CO₂ w miejsce X należy wpisać :

a.Mg
b.Mg(OH)₂
c.MgCO
d.MgSO₃

 


Zadanie 6. Co to są Saletry?

 

Saletry są to sole azotanowe (V), które stosowane są jako nawozy sztuczne, środki konserwujące. Są także składnikiem materiałów wybuchowych. Mamy m.in.:

saletrę indyjską: KNO₃

saletrę chilijską: NaNO₃

saletrę norweską: Ca(NO₃)₂

 


Zadanie 7. Napisz równania reakcji i nazwij powstałe produkty :

a. Reakcja cynku z kwasem fosforowym(V)

 

3Zn + 2H₃PO₄ ⇒ Zn₃(PO₄)₂ + 3H₂

produkty: fosforan (V) cynku i wodór

 


b.Reakcja wodorotlenku wapnia z kwasem azotowym(V)

 

Ca(OH)₂ + 2HNO₃ ⇒ Ca(NO₃)₂ + 2H₂O

produkty: azotan (V) wapnia i woda

 


 Zadanie 8. Uzupełnij poniższe równanie reakcji i napisz je w formie jonowej:

 

BaCl₂ + Na₂SO₄ ⇒ BaSO₄ + 2NaCl

Ba²⁺ + 2Cl⁻ + 2Na⁺ + SO₄²⁻ ⇒ BaSO₄ + 2Na⁺ + 2Cl⁻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)